Alle dieren zijn gelijk, maar sommige dieren zijn gelijker dan anderen.

Naar aanleiding van de rassenrellen in de VS (zo mag je ze zo onderhand wel noemen) hoor of lees ik nog wel eens dat we daar in Nederland geen last van hebben, van discriminatie. Daar denk ik heel anders over. En er wordt niet alleen op ras gediscrimineerd, als vrouw of LGTB+ ben je ook nog steeds de klos. Telt u even met me mee?

Mannen zijn nog steeds gelijker dan vrouwen. Als u dat niet gelooft, moet u het aantal vrouwelijke premiers en ministers maar eens gaan tellen. Sinds het internationale jaar van de vrouw (1975) zijn er in Nederland 15 kabinetten gevormd, waarvan er niet één geleid werd door een vrouwelijke premier. Daarmee liggen we uiteraard rijkelijk achter op de Scandinavische landen, maar ook conservatieve landen als het VK, en Duitsland zijn Nederland al voorbijgestreefd. Onder vakministers is het niet veel beter. Tot nu toe zijn er 46 vrouwelijke ministers benoemd, gemiddeld 3 per kabinet en ongeveer 20% van het totaal. Ook vrouwelijke fractievoorzitters zijn nog steeds dun gezaaid. Op dit moment hebben de 14 fracties in het parlement slechts drie vrouwelijke fractievoorzitters. Als we de twee éénmensfracties (Krol en Van Kooten-Arissen) meetellen, zijn het er vier van de 16. Ik heb dat niet kunnen vergelijken met andere Europese landen, maar dat het slechts een kwart is, zegt genoeg.

Dat bleekneuzen nog steeds gelijker zijn dan gekleurde neuzen, wordt bij onze politieke ambtsdrager ook pijnlijk duidelijk. Ik heb geen enkele gekleurde neus kunnen vinden tussen de ministers van de laatste 15 kabinetten. Misschien hier en daar een staatssecretaris, maar daar houdt het toch echt mee op. Er is nu één grote stad waar de burgemeester een gekleurde neus heeft, maar alle commissarissen der koningin zijn nog bleekneusjes. Wat rassendiscriminatie betreft, zit Nederland nog een beetje op het niveau van de VS vijftig jaar geleden: Gekleurde neuzen zijn prima in de sport en de muziek, maar ze worden niet geacht om hun gekleurde neus in staatszaken te steken. U kunt zich wel voorstellen hoe de zaken liggen voor vrouwen met een gekleurd neusje.

De discriminatie op grond van sexuele voorkeur valt me mee. Sinds 1975 hebben we vijf openlijk niet-heterosexuele ministers gehad, ongeveer 10% van het totaal, redelijk in lijn met de verwachting. In de tweede kamer is het niet zo riant, op dit moment zijn er vijf kamerleden die openlijk LGBT+ zijn, dat ligt iets onder het landelijk gemiddelde. Maar voor LGBT+ liggen de zaken op straat weer moeilijker. Waar hetero’s hooguit een beetje meewarig worden aangekeken als ze in publiek kussen, kunnen LGBT+ mensen rekenen op vervelende opmerkingen en/of klappen.

Ook in Nederland hebben de witte heterosexuele mannen het nog steeds voor het zeggen. Laat je niet voor de gek houden door mensen die anderszinds beweren.

Posted in Uncategorized | Tagged , , | Leave a comment

Wat doen we met de VS?

Deze vraag wordt zo onderhand wel urgent. De VS is onder Trump en Pompeo druk bezig zich terug te trekken uit de internationale arena. Ze willen uit de WHO, ze zijn al uit UNESCO, ze willen het internationaal grechtshof niet erkennen, willen het kimaatakkoord niet tekenen en hebben zich ook teruggetrokken uit het verdrag met Iran.

De VS heeft handelsverdragen opengebroken en start handelsoorlogen om er zelf beter van te worden onder het mom van de nationale veiligheid. De VS heeft BREXIT toegejuigd, met andere worden ze hebben zich bemoeid met de onderlinge verhoudingen binnen de EU, iets wat als ‘not done’ wordt beschouwd. Ook hier is het doel duidelijk: een kleinere EU is minder machtig en een alleenstaand VK kan gekoeioneerd worden en wellicht gebruikt worden als springplank om Amerikaanse produkten die nu niet de Eu binnen mogen, er indirect wel in te krijgen.

Dat is allemaal heel vervelend, maar de inompetentie waarmee de VS de Corona-crisis benaderd is nog vervelender. Dankzij die incompetentie zijn veel Amerikanen besmet en omdat er relatief veel gereisd wordt van en naar de VS, blijft het gevaar op verspreiding relatief groot. Vooral als een deel van die Amerikanen blijven weigeren om zichzelf en anderen te beschermen. Komt bij dat handel met de VS ook moeilijker,en dus duurder is, en dat is niet goed voor de economie, die het toch al zo moeilijk heeft.

En dan komen er ook nog de demonstraties bij. Het lijkt er steeds meer op dat het niet zozeer de vraag is of de regering Trump mensenrechten in eigen land gaat schenden, maar wanneer ze dat gaat doen. Uiteraard onder het mom van het herstel van orde. Nu al lopen er ongeïdentificeerde agenten rond die mensen oppakken zonder te zeggen waarom. Er is een gerede kans dat het straks verder uit de hand loopt en de demonstraties echt geweldadig worden en er met scherp geschoten gaat worden.

Ingrijpen is lastig, maar actie zal ooit wellicht genomen moeten worden en daar kan maar beter nu al over worden nagedacht. Mijn voorstel is éénvoudig en borduurt voort op initatieven die de VS zelf al nemen: We zetten de VS even in de isolatie tot ze gekalmeerd en weer vowassen zijn. We knikkeren de VS uit de VN en geven financiële steun aan Canada en Mexico voot het bouwen van een muur langs hun respectievelijke grens met de VS. Zodra de VS zichzelf weer op orde heeft, mogen ze weer meepraten met de andere volwassenen.

Posted in Uncategorized | Tagged , | Leave a comment

Moeten we standbeelden in het IJsselmeer gooien?

Standbeelden omtrekken en eventueel in het water gooien is weer helemaal in. Niet nieuw, u herinnert zich wellicht de beeldenstorm van 1566 nog uit uw geschiedenislessen, maar wel weer helemaal in de mode. Daar is niet iedereen blij mee. zelfs niet als het om een omstreden figuur gaat. De redenering is dan dat we de geschiedenis niet moeten vernietigen, maar er wat van moeten leren en dat beelden omtrekken ook niets oplost.

Van de geschiedenis leren vind ik een goed plan. Maar dat kan het beste op school, of in een museum, met een goed boek en een geschiedenisleraar (m/v). Daar heb je geen beeld op een koud winderig plein voor nodig. Beelden van mensen in de publieke ruimte staan er om die mensen te eren. Het omtrekken van een standbeeld van een persoon wiens reputatie met het verstrijken van de tijd toch nogal dubieus leek, is dan helemaal geen geschiedenisvernietiging. Eerder een geval van voortschrijdend inzicht. Of het iets oplost weet ik niet, maar laten staan heeft tot nu toe niet gewerkt, dus misschien moeten we toch maar eens wat anders proberen.

Overigens valt het op dat mensen die tegen het omhalen van beelden zijn, nooit hun stem verheven hebben toen in Oostbloklanden op grote schaal beelden van Lenin en Stalin werden omgetrokken, of toen in Irak beelden van Saddam Hoessein werden vernietigd. Sommige geschiedenis mag kennelijk wel vernietigd worden.

Wat mij betreft mag er best eens kritisch naar het Nederlandse beeldenbestand gekeken worden en vind ik het prima als er beelden van dubieuze helden worden weggehaald. Maar ik ben er faliekant tegen dat die in het IJsselmeer gedumpt worden. Het Grevelingenmeer is een veel betere lokatie. Daar kunnen die beelden bij elkaar afgezonken worden zodat ze een mooi kunstmatig rif vormen waar allerlei zeeleven zich kan vestigen. Op die manier wordt het een mooie attractie voor sportduikers.

Posted in Uncategorized | Tagged , , , | Leave a comment

Dat is lang geleden en een koekje van eigen deeg.

Ja inderdaad, lang geleden. Waarom? Geen idee, niks te melden, andere dingen te doen, druk, ongeïnspireerd, lui, van die dingen. Maar nu zit ik alweer twee maanden naar buiten te kijken of de COVID al voorbij is, dus tijd zat. En onderwerpen zijn er ook nog steeds genoeg.

Als eerste maar weer het koninklukke huis, altijd een bron van ergernis en vermaak. En wel het verjaardagscadeau van Máxima aan het Nederlandse volk.

Oudere lezers zullen zich nog herinneren dat er zeven jaar geleden een cadeau van het Nederlandse volk voor het toekomstige koninklukke paar moest worden geregeld. Dat werd geen mooi kunstwerk, geen dure automobiel, geen huwelijksreis, en ook geen zilveren tafelservies. Nee, het werd een ‘kroningslied’. Geschreven door het volk zelf, met een deuntje eronder van de goedkoopste componist die zich voor het karretje liet spannen. Het resultaat was dan ook bedroevend, maar dat kon het nieuwbakken koninklukke paar natuurlijk niet zeggen want ‘het volk had er haar ziel en zaligheid ingelegd’, in dat lied.

En nu, zo’n zeven jaar later neemt Máxima op magistrale wijze wraak door voor haar verjaardag het Nederlandse volk te verblijden met het koekjesrecept van haar moeder. Met recht een koekje van eigen deeg. Nooit zal de wraak zo zoet zijn geweest als dit jaar voor Máxima.

Chapeau!

Posted in Uncategorized | Tagged , , | Leave a comment

Vluchten kan niet meer – het verraad van de PvdA

Het wordt er in Nederland niet leuker op, een uitspraak die mij helaas steeds vaker van het hart moet. Toen ik in 1988 voor het eerst langere tijd in het buitenland verbleef, was ik best trots op Nederland. Tamelijk menselijk, oog voor het milieu, begaan met de derde wereld. Ik was in Kenya en daar was Nedrland enorm populair. Niet vanwege de ontwikkelingshulp, maar omdat het Nederlandse voetbalteam Europees kampioen was geworden onder aanvoerding van iemand met Afrikaanse voorouders (Ruud Gullit).

Dat is in de afgelopen 25 jaar wel heeeeel erg veranderd. En niet ten goede. Tegenwoordig loop ik niet meer zo met mijn nationaliteit te koop. Zeker niet nu de Nederlandse regering heeft besloten dat het het Europese hof kan negeren en uitgeprocedeerde vluchtelingen kan behandelen als straatafval. De PVV heeft de laatste verkiezingen niet gewonnen, maar haar gedachtengoed kennelijk wel.

Dat de PvdA het kabinet hier niet over heeft laten vallen is misschien wel het grootste kiezersverraad in de geschiedenis van de Nederlandse democratie. Jaren lang heeft de PvdA geroepen dat je op de zwakkeren moet letten en in de laatste campagne heette het weer dat socialistisch best mocht. Bovendien werd tijdens de ledenvergadering in 2013 overduidelijk dat de leden in grote meerderheid tegen de strafbaarheid stelling van illegale vreemdelingen waren. En dan dit compromis accepteren. Het is erger dan schunnig hoogverraad. Het zou mij niet verbazen als over 25 jaar wordt geschreven dat dit compromis het einde van de PvdA inluidde. Ik stem in ieder geval nooit, maar dan ook nooit meer op de PvdA.

Posted in Politiek en politici | Tagged , , | 1 Comment

Het spuiten slikken?

Na een paar uitbraken van de mazelen, o.a. in Australië, de Verenigde Staten en onder Nederlandse fundamentalistische christenen, hebben sommige politici meer gedaan dan ach en wee roepen. In Australië ligt een wetsvoorstel om mensen die hun kinderen niet vaccineren geen kinderbijslag meer te geven. En in Californië ligt een wetsvoorstel klaar waarmee het weigeren van vaccinaties op religieuze gronden onmogelijk wordt gemaakt. Er zijn overigens in de VS al scholen en kinderopvangverblijven die ongevaccineerde kinderen weigeren.

Nu ben ik erg voor vaccineren, maar ook erg voor individuele keuzevrijheid. Vandaar dat ik het Australische wetsvoorstel wel interessant vind. Je kunt als ouder nog steeds kiezen om je kind niet te laten vaccineren, maar daar zijn dan wel financiële consequenties aan verbonden. Daarmee voorkom je hopelijk dat mensen al te lichtzinnig besluiten om niet te vaccineren. Want ik schat zo dat een directe en zekere financiële aderlating heel wat meer gewicht in de schaal legt dan de wetenschap dat je ongevaccineerde kind een heel kleine kans loopt om aan de mazelen of roodvonk te overlijden. Zeker bij allerlei warhoofden die ergens op het internet gelezen hebben dat er kwik en/of formaldehyde in vaccins zit en dat er grote kans is dat je kind autistisch wordt van vaccinaties.

Het wetsvoorstel van Californië stelt het algemeen belang nu boven de persoonlijke keuzevrijheid. De kans bestaat inderdaad dat een bewust ongevaccineerd kind de mazelen krijgt en dat overbrengt op een kind dat nog niet gevaccineerd is omdat het te jong is of omdat het niet gevaccineerd kan worden. Keuzevrijheid schaadt dus de belangen van kinderen die (nog) niet gevaccineerd kunnen worden. Maar als je vaccinatie verplicht stelt, dan stel je de belangen van de kinderen die (nog) niet gevaccineerd kunnen worden boven die van de ouders die hun kinderen niet willen vaccineren. Met het nieuwe wetsvoorstel worden de belangen van de meerderheid boven die van de minderheid gesteld. Dat is wellicht de minst slechte optie, maar ik denk dat ik de Australische oplossing beter vind.

En Nederland? Nou ja, je denkt toch niet dat daar de belangen van fundamentalitische christenen ter discussie gesteld kunnen worden?

 

Posted in Geneeskunde en kwakzalverij | Tagged , | 1 Comment

Nederland, Italië, Griekenland, Bananenrepubliek

Als het om Griekenland gaat, dan weten we het wel: Een bananenrepubliek, aan de rand van de afgrond gebracht door mismanagement, corrupte politici en belastingontduikende bedrijven en burgers. Italië is natuurlijk net zo erg, voor Berlusconi viel het eigenbelang onder het staatsbelang. Nee dan, Nederland. Geregeerd door hardwerkende mensen die tijdens vergaderingen hooguit een mariakaakje krijgen bij hun kopje thee of koffie, toch?

Niet meer, de tijden zijn veranderd. Wanneer de rot heeft ingezet, daar valt over te discussiëren; het kan zijn dat het tijdens de Verolme-affaire was (Van Aardenne, VVD), of  tijdens de affaire rond Harry van den Bergh (PvdA),  of wellicht pas toen van Roel in ‘t Veld bekend werd dat hj ‘bijkluste”.  Maar dat het Nederlandse politieke bestel nu door en door rot is, daar valt denk ik niet meer aan te twijfelen.

Als je alle sjoemelarijtjes op gemeentelijk, provinciaal en landelijk niveau gaat tellen, dan kom je zo onderhand uit op honderden affaires. Politici die hun cv oppoetsten, die handelden met voorkennis, vertrouwelijke informatie doorspeelden naar bedrijven waarmee ze nauwe banden hadden, niet precies wisten wat nou privé en wat nou zakelijke kosten waren, de lijst is heeeeeeel lang. Soms gaat het om een paar tientjes, soms om een paar ton.

Wat mij soms nog het meest verbaast is dat sommige mensen zo goedkoop zijn. Wie zet er nou zijn/haar goede naam en baan op het spel voor een paar honderd euro??? Er zijn er onder die kleine sjoemelaars zelfs bij die vinden dat hun gesjoemel niet zo erg is omdat het maar een paar tientjes is, die ze direct zullen terugbetalen. Maar die vlieger mag niet op gaan. Zoals wijlen Ien Dales al zei, je kunt niet een beetje integer zijn.

Helaas denken ze daar tegenwoordig, en vooral bij de VVD, heel anders over. Neem nou die affaire van Mark Verheijen. Dat die uiteindelijk aftrad, werd door Mark Rutte ‘logisch’ gevonden. Let wel, niet ‘terecht’ maar ‘logisch’. En die nuance spreekt boekdelen. Ze vinden het bij de VVD eigenlijk niet zo’n punt dat die Verhijen een leuk flesje wijn van ruim honderd euro declareert. Maar ja, de publieke opinie vond dat wel, dus helaas, hij moet opstappen.

En dat is een heel verkeerde houding, zeker nu. Terwijl iedereen, maar vooral de zwakkeren in de samenleving ‘de broekriem moet aanhalen’ opdat de nederlandse economie weer gezond wordt, declareren de politici er lustig op los. En of dat dan honderd euro is voor een fles wijn of 9000 euro per jaar voor taxiritjes, maakt niet zoveel uit. Een politicus die niet ziet dat dat niet kan, is een slechte politicus.

En vinden de nederlandse politici het nog gek dat de burger geen vertrouwen meer heeft in de politiek. Ze klagen steen en been over de lage opkomstpercentages bij de verkiezingen, maar lijken niet door te hebben dat ze die zelf veroorzaken. Want de kiezer ziet niet alleen dat politici wel erg ruim kunnen declareren en dat fout declaratiegedrag wel erg gemakkelijk wordt vergeven, ze zien ook dat degenen die in de fout gaan ook heel gemakkelijk weer ergens anders aan de bak komen. Het zelfreinigend vermogen van de Nederlandse politiek is ernstig beschadigd en de burger reageert daarop door niet meer te gaan stemmen.

 

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , | Leave a comment

En nu moet de waarheid maar eens openbaar gemaakt worden!

Meneer Podesta, een topadviseur van Clinton en Obama heeft de Amerikaanse regering (weer eens) opgeroepen om nu eindelijk alle informatie over UFO’s openbaar te maken. Het Amerkaanse volk kan daar tegen, zo denkt hij. Of dat laatste waar is, daar ben ik nog niet zo zeker van. Maar goed, openbaarheid van bestuur is een groot goed, dus ik voeg mijn roep graag bij die van meneer Podesta, maar ik ga verder, want ik wil meer!

En daarom:

  1. Roep ik de Amerikaanse regering op om alle informatie over UFO’s openbaar te maken
  2. Roep ik de Schotse regering op om alle informatie over Nessie openbaar te maken
  3. Roep ik de Nepalese regering op om alle informatie over de Yeti openbaar te maken
  4. Roep ik Rien Poortvliet op om alle informatie over kaboutertjes openbaar te maken
  5. Roep ik het Vaticaan op om alle informatie over de Illuminati openbaar te maken
  6. Roep ik de Spaanse regering op om alle informatie over Sinterklaas openbaar te maken
  7. Roep ik de Canadese regering op om alle informatie over de Kerstman openbaar te maken
  8. En roep ik meneer Podesta op om zich met belangrijker zaken bezig te houden

 

 

 

 

 

Posted in Uncategorized | Tagged , , , | Leave a comment

Hoera, Campert heeft de prijs der Nederlandse letteren gekregen

En het werd tijd ook. De goede man is in de 80, heeft een oevre waar eigenlijk niemand in Nederland of België tegenop kan. Campert kan dichten, romans, verhalen en columns schrijven op hoog niveau. De enige vraag is: “Waarom zo laat?” Maar goed, er is gerechtigheid gedaan en nu heeft ook de laatste van de grote drie (Hermans, Reve en Campert) van de Nederlandse literatuur de prijs gekregen.

Ik ben een grote fan van Campert, dus uiteraard vind ik dat hij miskend wordt door iedereen die geen grote fan van hem is. Campert kan ‘gemakkelijk’ gelezen worden, maar wie dat doet, doet zichzelf (en Campert) tekort. Maar echt, lees zijn verhalen. Lees ze langzaam, proef elke zin, elk woord en je merkt dat die luchtigheid, die gemakkelijkheid het resultaat is van een groot talent en concentratie. Easy reading is damn hard writing, zeggen de Engelsen, en ze hebben gelijk.

Ik heb slechts één puntje van kritiek, niet op Campert, maar op zijn uitgever: Ik heb het Verzamelde werk van Campert in drie kloeke delen in mijn bezit. Maar die uitgave dateert van 2004, dus die verzameling is bij lange na niet compleet. Kan ik die binnenkort komen inruilen voor een niewe die wel compleet is? Ik kan u verzekeren dat mijn copie zo goed als stukgelezen en dus echt aan vervanging toe is.

Posted in Uncategorized | Tagged , , | Leave a comment

De doodstraf blijft populair

En hoe gruwlijker des te beter lijken de huidige beulen te denken. De Islamitische Staat spant de kroon, met ruim 2000 executies in 6 maanden. Het gros van de slachtoffers wordt doodgeschoten, maar vrouwen en gegijzelde buitenlanders mogen rekenen op steniging respectievelijk onthoofding. De grote aantallen en wrede manier van executeren hebben geleid tot protest, afschuw en de inzet van militaire middelen om de IS ten val te brengen.

Maar het slechte voorbeeld van de IS wordt gevolgd door een aantal andere landen zonder dat iemand daar meer dan een vinger halfslachtig naar uitsteekt. Voorbeeld bij uitstek is natuurlijk Saoedie Arabië. De nieuwe koning, nog geen maand aan het bewind, heeft al vijf executies laten uitvoeren. Daaronder minimaal één onthoofding. Volgens deskundigen krijgen sommige slachtoffers pijnstillers toegediend voor ze vermoord worden, maar dat werd in dit geval niet nodig geacht. Saoedie Arabië is dus net zo barbaars als de Islamitische Staat, maar houdt het iets kleinschaliger.

Onze regering heeft kort geleden een tamelijk zware delegatie naar dat land gestuurd, maar niet om te protesteren tegen deze wrede praktijken. Nee minister Koenders en Willem de Dorstige gingen om hun medeleven te betuigen over de dood van de vorige vorst. Over de doden gewoonlijk niets dan goeds, maar ik wil toch wel even kwijt dat onder het bewind van de overleden vorst ook al gauw zo’n 100 mensen per jaar geëxecuteerd. Saoedie Arabië is dus al een behoorlijk tijdje een barbaars land. Maar ja, ze leveren goedkope olie en dan kun je wel een potje breken bij Willem en Bert.

Ook Indonesië heeft zich de afgelopen weken van zijn slechtste kant laten zien. Er zijn zestig executies gepland voor 2015. De eerste zes mensen zijn al vermoord m.b.v. een vuurpeloton. In dit geval sprak Bertje Koenders wel ferme taal, wellicht omdat één van de zes een Nederlander was. Ook de Braziliaanse president heeft geprotesteerd (één van de zes was een Braziliaan). Maar het haalde niets uit.  En de Indonesische regering heeft al laten weten gewoon door te gaan met het programma.

Het aantal executies dat wereldwijd werd uitgevoerd liep de afgelopen jaren langzaam maar zeker omlaag, maar die tendens is kort geleden helaas gekeerd. Er is nog veel werk voor Amnesty International. Steunt u die organisatie, want van Willem of Bertje hoef je niet veel te verwachten.

Posted in Uncategorized | Tagged , , | 1 Comment