De wolf en de grote boze baron

De wolf heeft, na enkele verkennende bezoeken, besloten dat het leven goed is in Nederland en heeft zich hier dan ook gevestigd. Eén van de grote voordelen van deze vestiging is dat hiermee een einde is gekomen aan een reeds decennia durend debat over de herintroductie van de wolf. Een ander groot voordeel is natuurlijk dat straks geen grote grazers afgeschoten hoeven te worden om de populaties op hun onnatuurlijke evenwicht te houden. Dat kan dan op natuurlijke wijze geregeld worden door de wolf. Dat scheelt een hoop loodverontreiniging in natuurgebieden (jagers schieten best vaak mis) en je hoeft ook niet meer naar de rechter om je te verdedigen tegen dierenbeschermers. Iedereen gelukkig, toch?

Nee. Seger Emmanuel baron van Voorst tot Voorst, directeur van Nationaal Park De Hoge Veluwe is helemaal niet gelukkig met de komst van de wolf. Want, zo zegt hij, dat dier zou de populatie van exotische moefflons in het Nationale Park wel eens kunnen decimeren of uitroeien en ook edelherten zouden door gedragsverandering minder makkelijk te zien zijn voor toeristen.

Dat zijn nogal rare argumenten. Wat is nou helemaal het probleem als er een exotische diersoort verdwijnt uit Nationaal Park De Hoge Veluwe? Exotische dieren, daar willen we toch vanaf? En de wolf zal de schuwheid van edelherten naar mensen niet verergeren, die beesten kennen het verschil tussen een wolf en een toerist. Als ze al schuw zijn, komt dat omdat er nu nog op gejaagd wordt om de populatie op een onnatuurlijk evenwicht te houden.

Maar goed, de baron ziet dat anders en heeft daarom hoge hekken laten plaatsen op twee wilddoorgangen die Nationaal Park de Hoge Veluwe verbinden met andere natuurgebieden. Ziet u het voor u? Heel natuurbeschermend Nederland is jarenlang bezig geweest om, in goed overleg met alle betrokkenen, een ecologische hoofdstructuur te bouwen om natuurgebieden met elkaar te verbinden. Land aangekocht, wildviaducten gebouwd over snelwegen etc., etc., etc. En nu heeft één boze baron de doorgangen naar ´zijn´ park afgesloten met hekken om een stel exotische schapen te beschermen tegen de wolf.

Tevergeefs natuurlijk, de wolf is de boze baron te slim afgeweest en loopt reeds vrolijk rond in Nationaal Park de Hoge Veluwe. Dode moeflons zijn ook al gezien. Een rampzalige situatie.

Maar waarom is dat nou zo rampzalig? Omdat er dan niet meer gejaagd hoeft te worden op moefflons. Op dit moment wordt de populatie moefflons door afschot, jacht dus, op een door de jagers gewenst aantal gehouden. En dat heeft de goedkeuring van de baron, die jagers een warm hart toedraagt. De moefflons moeten dus beschermd worden tegen de wolf, zodat ze later afgeschoten kunnen worden door jagers.

About Meneer Opinie

Altijd een mening, maar niet altijd gehinderd door kennis van zaken
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s