Tag Archives: mens

Mens of Markt?

Een jaar of dertig geleden ging politiek nog over mensen. Politici waren afkomstig uit allerlei bevolkingsgroepen en probeerden de belangen van die mensen zo goed mogelijk te behartigen. Het ging dan ook over koopkrachtplaatjes, werkgelegenheid, solidariteit van werkenden met werkzoekenden, … Continue reading

Posted in Politiek en politici | Tagged , , | Leave a comment