Tag Archives: RoomsKatholieke kerk

Dag der roeping: Paus roept mensen op priester te worden

Dynamische organisatie die midden in de samenleving staat, zoekt enthousiaste medewerkers. Onze organisatie houdt zich bezig met maatschappelijke vraagstukken zoals psychische steun voor de armen,  (ongewenste) zwangerschap en kinderwens, partnerkeuze, genetische manipulatie & medisch onderzoek, euthanasie alsmede binnen- en buitenschools … Continue reading

Posted in Godsdienst en ander bijgeloof | Tagged | 3 Comments

Schijnheilig is heilig genoeg

Het Vaticaan en de Roomse Kerk hebben het  moeilijk. De bank van het Vaticaan en de aanbestedingsprocedures voor werkzaamheden in Vaticaanstad blijken, volgens uitgelekte documenten, niet helemaal vrij van smetten te zijn. Minder diplomatiek: ze zijn corrupt. Vandaar dat de … Continue reading

Posted in Godsdienst en ander bijgeloof | Tagged , , , | Leave a comment

De paus, de arts en het ongeboren kind

Paus Benedictus houdt er een paar vreemde meningen op na als het aankomt op babies. Hij die door zijn orgaan slechts pist heeft zich in het recente verleden ferm uitgesproken tegen medische technieken als IVF, vruchtwaterpuncties en abortus. Volgens de … Continue reading

Posted in Godsdienst en ander bijgeloof | Tagged , , , , | 4 Comments

Het Kerkelijke Pedofielennetwerk

Het rapport van de commissie Deetman is gekarakteriseerd als niets ontziend. Dat rapport en de daders zijn helaas de enigen in deze hele affaire die nietsontziend zijn geweest. Alle andere partijen ontzien elkaar en vooral zichzelf zoveel mogelijk. Het ergste … Continue reading

Posted in Godsdienst en ander bijgeloof, Politiek en politici | Tagged , , , , | 3 Comments