Autorijden als een gek

Dat Rutte en de VVD zo populair blijven, is misschien niet zo raar als sommigen denken. Onder Rutte heeft de VVD het vertroetelen van de kiezer tot kunst verheven. Rutte is de ultieme consultant, die de klant op korte termijn gelukkig maakt, daar flink voor rekent, en zijn mond houdt over de kosten die daar op de lange termijn uit voortvloeien

Omdat meer dan de helft van de kiezers een auto heeft, is het verwennen van de autobezitter al jaren een hoeksteen van het VVD-beleid. “ We gaan geen automobilistje pesten” heet dat bij de VVD. Het gevolg is dat in Nederland het fileprobleem wordt ´opgelost´ door meer wegen aan te leggen. Die wegen trekken meer automobilisten aan, die weer files veroorzaken, waardoor weer meer wegen moeten worden aangelegd. Nederland probeert nu al 30 jaar het fileprobleem op te lossen door meer wegen aan te leggen en het werkt al 30 jaar niet. Verder willen de automobilisten hard kunnen rijden, het is tenslotte een snelweg, ja toch? En dus werd de maximumsnelheid weer opgeschroefd van 100 naar 130 km/uur, want, we gaan geen automobilistje pesten.

Door al die wegenbouw en de hogere maximumsnelheid, liep de stikstofdepositie in Nederland snel op. En in 2019 kreeg Nederland de rekening gepresenteerd voor al dat pappen en nathouden: zo ongeveer alle bouwprojecten moesten gestopt worden op last van de bestuursrechter omdat de stikstofnorm overschreden werd. Dat besluit kwam er overigens pas nadat het Europese gerechtshof zich ermee had bemoeid. Huizen- en wegenbouw kwamen abrupt tot stilstand en zelfs de vernieuwing van het circuit in Zandvoort voor de F1 kwam in gevaar. Heel aannemend Nederland en de regering klaagde ach en wee over die strenge milieuwetgeving.

Daar moest wat aan gedaan worden en wel direct. Wat het zwaarst is, moet het zwaarst wegen, dus eerst werd de verbouwing van Zandvoort voor de F1 er door gedrukt. Gelukkig had de gemeente Zandvoort in een hele diepe la nog een ruim 20 jaar oude milieuvergunning en een tien jaar oude natuurvergunning liggen, zodat dat klusje snel geklaard was. Dat er nu drie keer zoveel stikstof geproduceerd gaat worden en twee beschermde diersoorten habitat verliezen, woog volgens de rechter niet op tegen de andere belangen. Want als er één automobilist is, die niet gepest mag worden, dan is dat wel Max Verstappen. En ook de belangen van de koningklijke familie zijn natuurlijk heel belangrijk. Want de rechter spreekt, zoals u weet, recht in naam van de koning.

Vervolgens moesten woning- en wegenbouw weer vlotgetrokken worden. Daarom is er ´stikstofruimte´ geschapen door de maximumsnelheid weer terug te brengen to 100 km/uur en door veehouderijen uit te gaan kopen. De op die manier onstane ruimte wordt, uiteraard in zijn geheel, benut voor woning- en, vooral, wegenbouw. Want de overheid was luidruchtig bezorgd over het feit dat er voor 1 miljard aan woningbouw was stopgezet, maar hield gemakshalve stil dat er ook voor 9 miljard aan wegenbouw was stopgezet. Die wegenbouw kan nu ook weer in volle vaart vooruit, zodat er straks nog meer wegen zijn waarop auto´s in de file kunnen staan.

Einstein definieerde waanzin als ¨ervanuitgaan dat steeds hetzelfde doen uiteindelijk toch een ander resultaat oplevert¨. Dus mogen we gevoeglijk concluderen dat het Nederlandse autobeleid waanzinnig is.

About Meneer Opinie

Altijd een mening, maar niet altijd gehinderd door kennis van zaken
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s