Blijven we netjes of schelden we terug?

Er gaat geen week voorbij of de één of andere deskundoloog vertelt ons dat het contraproductief is om viruswappies uit te maken voor viruswappies. Het zou veel effectiever zijn als we viruswappies begripvol tegemoet traden en hen er met inlevingsvermogen en begripvolle antwoorden van overtuigen dat het toch echt heel fijn zou zijn als we ons allemaal laten vaccineren en voorlopig nog even een masker opzetten in de bus en de trein. En er gaat ook geen dag voorbij of de één of andere viruswappie maakt iedere andersdenkende uit voor dom, volgzaam schaap, proefkonijn of erger.

Er is hier, mijns inziens, sprake van een zekere onevenwichtigheid. En niet alleen in deze discussie. Gelovigen, creationisten, PVV-ers, allemaal voelen ze zich gerechtigd om andersdenkenden uit te maken voor alles wat mooi of (en liever) lelijk is, terwijl ze tegelijkertijd eisen dat ze met respect behandeld worden. Vaak lukt het ze nog ook, meestal omdat andere mensen zich niet willen verlagen tot dat gebrek aan nivo.

Hierdoor gesterkt, gaan de wappies etc., nu verder. Niet alleen willen ze met respect behandeld worden, ze staan er op dat er elke keer weer een podium, liefst zo groot mogelijk, voor ze wordt opgericht, zodat ze hun mening kunnen rondtoeteren. Want, zo zeggen ze, beide kanten van het argument moeten de ruimte krijgen in het debat.

Als er nou twee kanten waren, dan zou dat prima zijn. Maar er is geen debat, voornamelijk omdat er geen twee kanten (meer) zijn. Wie nu, nadat bergen onderzoek het tegendeel uitputtend bewezen hebben, nog steeds beweert dat de aarde plat is, het leven in zijn huidige vorm is geschapen en dat vaccinaties niet helpen, is niet voor rede vatbaar. En een debat is dus zinloos. En als een debat zinloos is, is er ook geen podium nodig.

Het wordt de hoogste tijd dat mensen die kletskoek uitkramen rechtsstreeks te horen krijgen dat ze kletskoek uitkramen en dat er in een volwassen gesprek geen ruimte of tijd is voor kletskoek. Dat hoeft niet met scheldwoorden, maar fluwelen handschoenen lijken me ook niet nodig. Als viruswappies etc. toch kletskoek willen uitkramen, dan doen ze dat maar op een telegramkanaal, gesloten gezichtsboekgroep of tiktokclub. Maar laat anderen verschoond blijven van die onzin.

En om die onzin zoveel mogelijk in te perken, stel ik het volgende voor:

1 De oprispingen van die wappiegroepen moeten, net als cigaretten, buiten het zicht gehouden worden. Dus niet vervagen met een melding eronder dat het om misinformatie gaat, maar domweg niet laten zien;

2 Bij zoekmachines dienen de stenen waaronder die wappies etc. zich ophouden pas op de allerlaatste pagina met resultaten te verschijnen;

3 Er moet een wachtwoord op en wie ook persé onder die steen wil, moet zich aanmelden om dat wachtwoord te krijgen.

En nee, dat is geen censuur, dat is kwaliteitscontrole, zoals die vroeger door de redacteur van de ingezonden brievenpagina ook werd toegepast.

About Meneer Opinie

Altijd een mening, maar niet altijd gehinderd door kennis van zaken
This entry was posted in Godsdienst en ander bijgeloof and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s