Volksverlakkerij

Het gaat echt niet goed in Nederland. En dat is vooral te danken aan onze volksvertegenwoordigers, ministers en de kroonprins. Allen blijven hun best doen om het vertrouwen in zowel gekozen, benoemde als aangeboren leidinggevenden tot op de grond toe af te breken.

Eerst de prins maar. Die kan maar niet van zijn optrekje in Machangulo afkomen. Dus heeft hij maar eens een interviewtje gegeven in een advertorial van een paar paginas. Dat hij dat doet, vonden sommige volksvertegenwoordigers al twijfelachtig, maar ze lieten zich weer in slaap sussen met de mededeling van de RVD dat het niet om directe inmenging ging, want de prins had toch afstand geschapen door zijn belangen onder te brengen in een bedrijf? Jaja, en de bedrijfsleider, aan wie moet die verantwoording afleggen?  En wie strijkt uiteindelijk de inkomsten van de verkoop op? Precies, Alex van Oranje etc. Alex heeft geen afstand genomen, hij heeft geprobeerd de indruk te wekken dat hij afstand heeft genomen.

En dan hebben we het nog niet eens gehad over het feit dat hij in dat interview weer begint te zeveren over alle hulp die de locale gemeenschap krijgt van het project. Jaja, de locale gemeenschap een dozijn hectare bouwgrond met een marktwaarde van minstens 15 miljoen aftroggelen in ruil voor een paar schooltjes (kosten ongeveer een half miljoen) en dat dan afspiegelen als ‘de gemeenschap helpen’. Ja, van de wal in de sloot. Tuurlijk, het is crisis en we moeten allemaal bezuinigen, maar als je zoveel op de feiten bezuinigt, dan heet het gewoon liegen.

En dan de capriolen van Gert Leers. Die zegt duidelijk dat Mauro na zijn studie naar Angola terug moet. Als dat wordt bericht, dan meldt zijn woordvoerder dat Leers niet heeft gezegd dat Mauro zijn studie moet afbreken en het misverstand betreurd. Welk misverstand? De enige die stelt dat Leers heeft gezegd dat Mauro voortijdig naar huis moet, is de voorlichter van Leers. Dus het enige misverstand is dat tussen Leers en zijn voorlichter. En als dat rookgordijn niet afdoende blijkt te zijn, dan probeert Leers in de tweede kamer zijn verantwoordelijkheid te ontlopen met de mededeling dat hij het gesprek niet gestart is. Dat is toch wel een argument war mijn broek van afzakt. Want Leers stelt hier eigenlijk dat je een minister niet verantwoordelijk kunt stellen voor antwoorden op welke vraag dan ook. Hij is het gesprek immers niet begonnen?

Helaas kan het nog veel gekker: onze volksvertegenwoordigers beginnen niet hysterisch te lachen na dit antwoord, maar nemen het serieus. En weer laten onze volks-vertegenwoordigers zich min of meer met een kluitje in het riet sturen. Niemand die in de tweede kamer eens flink met de vuist op tafel slaat en eist dat de ministers een echt antwoord geven in plaats van er, hun persvoorlichters nabauwend om heen te kletsen.

En zelfs als een oppositielid eens op tafel slaat heeft dat nog weinig effect. De partijdiscipline binnen CDA en VVD is zo streng dat het ietwat beladen woord ‘kadaverdiscipline’ zich opdringt. Ook Koppejan en Ferrier, de zelfverklaarde dissidenten, stemmen elke keer braaf met de coalitie mee. Het enige verschil tussen de PVV en het CDA is dat de PVV een echte dissident heeft in de dubieuze person van Hero Brinkman. Wie verder op dit gebied verschil ziet tussen PVV enerzijds en de VVD en CDA anderzijds, mag het zeggen.

Idem dito met de pers. Met enige regelmaat wordt een minister ‘geconfronteerd’ met kritiek. Waarna de betrokken minister stelt ‘dat hij zich niet herkend in de kritiek’. Journalist afgepoeierd, einde gesprek. En dat is dan een ‘confrontatie’ of een ‘pittig gesprek’. Laat me asjeblieft niet lachen, ik heb al buikpijn. Of de minister stelt dat er bezuinigd moet worden omdat Nederland anders zijn aanzien, en zijn AAA-status in het buitenland verliest. Of omdat het moet van de financiële markten. Nou ben ik redelijk realistisch en ik weet dat Nederland geen eiland is, maar ik meende toch ook te weten dat Nederland een onafhankelijk land is, dat zijn eigen beleid mag bepalen en wier regering slechts verantwoording schuldig is aan haar burgers en niet aan een stel bedrijven dat goed verdient aan de handel in aandelen en staatsschulden. Maar geen volksvertegenwoordiger of journalist die daar eens een boom over opzet met de ministers.

Verder is het natuurlijk ook opmerkelijk dat ‘het international aanzien van Nederland’ onze regering geen lor interesseert als dat betekent dat ze afstand zouden moeten nemen van het Polen-meldpunt van de PVV.

Ik blijf dus voorlopig nog even weg en als het moet, dan lever ik straks ook mijn Nederlanderschap in. Een vooruitzicht dat ik met steeds minder tegenzin bezie. Want ‘there is something rotten in the state of Holland’

About Meneer Opinie

Altijd een mening, maar niet altijd gehinderd door kennis van zaken
This entry was posted in Politiek en politici and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to Volksverlakkerij

  1. Ik heb er ook meermalen hard over gedacht om mijn Nederlanderschap maar aan de knotwilgen te hangen, maar dan geef je de Wilderskliek eigenlijk precies wat ze willen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s