De doodstraf blijft populair

En hoe gruwlijker des te beter lijken de huidige beulen te denken. De Islamitische Staat spant de kroon, met ruim 2000 executies in 6 maanden. Het gros van de slachtoffers wordt doodgeschoten, maar vrouwen en gegijzelde buitenlanders mogen rekenen op steniging respectievelijk onthoofding. De grote aantallen en wrede manier van executeren hebben geleid tot protest, afschuw en de inzet van militaire middelen om de IS ten val te brengen.

Maar het slechte voorbeeld van de IS wordt gevolgd door een aantal andere landen zonder dat iemand daar meer dan een vinger halfslachtig naar uitsteekt. Voorbeeld bij uitstek is natuurlijk Saoedie Arabië. De nieuwe koning, nog geen maand aan het bewind, heeft al vijf executies laten uitvoeren. Daaronder minimaal één onthoofding. Volgens deskundigen krijgen sommige slachtoffers pijnstillers toegediend voor ze vermoord worden, maar dat werd in dit geval niet nodig geacht. Saoedie Arabië is dus net zo barbaars als de Islamitische Staat, maar houdt het iets kleinschaliger.

Onze regering heeft kort geleden een tamelijk zware delegatie naar dat land gestuurd, maar niet om te protesteren tegen deze wrede praktijken. Nee minister Koenders en Willem de Dorstige gingen om hun medeleven te betuigen over de dood van de vorige vorst. Over de doden gewoonlijk niets dan goeds, maar ik wil toch wel even kwijt dat onder het bewind van de overleden vorst ook al gauw zo’n 100 mensen per jaar geëxecuteerd. Saoedie Arabië is dus al een behoorlijk tijdje een barbaars land. Maar ja, ze leveren goedkope olie en dan kun je wel een potje breken bij Willem en Bert.

Ook Indonesië heeft zich de afgelopen weken van zijn slechtste kant laten zien. Er zijn zestig executies gepland voor 2015. De eerste zes mensen zijn al vermoord m.b.v. een vuurpeloton. In dit geval sprak Bertje Koenders wel ferme taal, wellicht omdat één van de zes een Nederlander was. Ook de Braziliaanse president heeft geprotesteerd (één van de zes was een Braziliaan). Maar het haalde niets uit.  En de Indonesische regering heeft al laten weten gewoon door te gaan met het programma.

Het aantal executies dat wereldwijd werd uitgevoerd liep de afgelopen jaren langzaam maar zeker omlaag, maar die tendens is kort geleden helaas gekeerd. Er is nog veel werk voor Amnesty International. Steunt u die organisatie, want van Willem of Bertje hoef je niet veel te verwachten.

About Meneer Opinie

Altijd een mening, maar niet altijd gehinderd door kennis van zaken
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , . Bookmark the permalink.

1 Response to De doodstraf blijft populair

  1. Heb je net een blog gepost, wordt bekend dat die barbaren van de IS mogelijk iemand levend verbrand hebben. Ik ben principieel tegen de doodstraf maar misschien dat ik in dit geval mijn principes wel even overboord wil zetten.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s