Nog maar eens over Charlie

De wereldpopulatie Charlies is de afgelopen twee weken zo snel gedaald, dat het WNF en Greenpeace zich er ernstig zorgen over beginnen te maken. Ook Lenie ‘t Hart is bezorgd en de partij voor de dieren heeft een debat hierover aangevraagd. Een prominent lid van de zoogdierengroep van het IUCN (International Union for the Coservation of Nature) meldde desgevraagd dat er twee belangrijke redenen zijn voor de snelle achteruitgang.

Allereerst is er een gebrek aan habitat, met name op het internet. De deskundige (die liever anoniem blijft ivm bedreigingen door IS en MZ) wees hierbij vooral naar Facebook. Dit bedrij liet zich zonder enig protest door de Turkse regering koeioneren en blokkeert op het Turkse facebook alle posts die door een muslim als beledigend voor hun profeet zouden kunnen worden ervaren. Ingewijden vermoeden dat de CEO van Facebook (M.Z.) economische belangen belangrijker vond dan het behouden van habitat voor Charlies.

De tweede reden is de grote internationale belangstelling voor het heengaan van de koning van Saoedie Arabie, zoals bekend geen voorstander van de bescherming van Charlies. Veel regeringsleiders (B. Obama) en vertegenwoordigers (W.A. van Oranje Nasssau etc.), lieten met een uitgebreid bezoek aan deze begrafenis merken dat ze nationaal-economische belangen veel belangrijker vinden dan het beschermen van Charlies.

Of het nu gaat om olifanten, tonijnen, walvissen of Charlies, het geld gaat altijd voor.

About Meneer Opinie

Altijd een mening, maar niet altijd gehinderd door kennis van zaken
This entry was posted in Godsdienst en ander bijgeloof, Politiek en politici and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s