De Balkenende-norm is goed genoeg voor Willem

Uit de Volkskrant heb ik begrepen dat Willem van Oranje Nassau, Prins (binnenkort koning) der Nederlanden etc., et., etc binnenkort een ‘uitkering’ van 800.000 Euro per jaar tegemoet kan zien. Wat moet Willem daarvoor doen:

  1. Lintjes doorknippen met een minzame glimlach;
  2. Prijzen uitrijken met een minzame glimlach;
  3. Op koningsdag wuiven naar het volk (met minzame glimlach) en eventueel spontaan meedoen aan volksvermaak;
  4. Eénmaal per jaar de troonrede voorlezen met een serieus gezicht;
  5. Eénmaal per week deemoedig luisteren naar wat de minister-president te melden heeft;
  6. Buitenlanden bezoeken om de handelscontacten te verbeteren.

Moet te doen zijn, zelfs voor een man van zeer middelmatig intellect die nu eenmaal moet omdat hij het ook niet kan helpen dat hij als eerste uit een koninklijke kut is komen glijden.

De vraag is, moeten wij daar in deze tijden 800.000 euro per jaar voor betalen? Wordt het niet tijd dat de Oranjes, toch al de duurste koninklijke familie van Europa, het voorbeeld volgen van Obama en diens ministers die vrijwillig 5% van hun salaris inleverden. Ik stel voor dat de Oranjes zich gewoon vrijwillig conformeren aan de Balkenende-norm. Als die geldt voor mensen die op eigen kracht komen bovendrijven, waarom zou die dan niet gelden voor een paar zeer middelmatige figuren die hun positie slechts aan hun ouders te danken hebben?

About Meneer Opinie

Altijd een mening, maar niet altijd gehinderd door kennis van zaken
This entry was posted in Politiek en politici and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s