Bid en werk..

Is niet hetzelfde als bidden werkt. Want dat doet het dus niet. Maar ja, dat is helaas niet in de hoofden van gelovigen te krijgen. Zoals iemand al eens zei: Als je een redelijke discussie zou kunnen hebben met religieuzen, dan waren er geen religieuzen meer.

Dat is allemaal niet zo erg, Nederland is een vrij land en je mag geloven wat je wil en daar ook rond voor uitkomen. Is prima. Maar als iemand anders er dan rond voor uitkomt dat hij dat geloof maar flauwekul vindt, moet dat ook gewoon kunnen. En als iemand vindt dat een wetenschapper is tekortgeschoten in het bewijzen dat er een wonderlijke genezing heeft plaatsgevonden, dan moet dat ook kunnen.

atheist-cartoon-1 Maar het schort een beetje aan dat laatste. Want zodra de christen het bewijs voor het plaatsvinden van dat wonder niet kan leveren en daarop wordt afgerekend, dan is dat  ineens een teken van gebrek aan respect voor de christenen. Dan zijn wetenschappers die om bewijs vragen ineens mensen die zich laten leiden door hun ‘atheistisch-materialistische visie’ op de maatschappij en wordt er door Taede Smede (godsdienstfilosoof) zo maar even gesteld dat er binnen de wetenschap geen ruimte is voor een andere kijk op de zaken.

Er is in de wetenschap echter absoluut ruimte voor een andere kijk op de zaken, als je maar met bewijzen komt, of met een geloofwaardige en toetsbare hypothese. En daar schort het aan bij de christelijke wetenschappers. Er zijn nog nooit bewijzen geleverd voor wonderen en veel van de hypotheses zijn niet toetsbaar of ongeloofwaardig. Er is nu ongeveer 150 jaar onderzoek gedaan naar de invloed van bidden op genezing en naar de evolutietheorie en al dat onderzoek bewijst dat bidden niet helpt en dat de evolutietheorie juist is. Wie het tegendeel wil beweren zonder wetenschappelijk aanzien te verliezen, moet met heel sterke bewijzen komen. Als je niet kunt bewijzen dat bidden werkt, dan kun je bidden en werken maar beter gescheiden houden.

Maar dat doen de christen-onderzoekers niet. Nee, die vinden dat allerlei halfbakken ideeen over inteligent ontwerp en ongegronde beweringen over wonderbaarlijke genezingen net zoveel respect verdienen als de relativiteitstheorie. Die beginnen liever te mekkeren dat ze monddood gemaakt worden en dat ze niet worden getolereerd dan dat ze degelijke hypotheses en bewijzen voor hun stellingen zoeken. Politicologe Monique Samuel heeft het zelfs over een heksenjacht op christenen. Dat is een wrang argument met een wel heel ongelukkige woordkeuze, want het zijn tenslotte de religieuzen die eeuwenlang alles en iedereen die het niet eens was met hun wereldbeeld, vervolgden en mond- danwel helemaal dood maakten.

About Meneer Opinie

Altijd een mening, maar niet altijd gehinderd door kennis van zaken
This entry was posted in Godsdienst en ander bijgeloof and tagged , . Bookmark the permalink.

1 Response to Bid en werk..

  1. Marleen says:

    In de open brief van de 27 christelijke wetenschappers naar aanleiding van de wonderlijke genezing staat onder ander dit: “Het leidt ook tot de merkwaardige constatering dat een wetenschapper bij waarneming van een wetenschappelijk onverklaarbaar fenomeen niet in het openbaar mag speculeren over mogelijke alternatieve verklaringen.” Het onverklaarbare fenomeen is het aangroeien van een been als gevolg van gebed en de mogelijke alternatieve verklaring is dat het om een wonder gaat. Hier spreken 27 Nederlandse gerenommeerde christelijke wetenschappers die inderdaad suggereren dat men geen respect zou hebben voor de christenen en een beetje zielig doen. Pathetisch.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s