Dag der roeping: Paus roept mensen op priester te worden

Dynamische organisatie die midden in de samenleving staat, zoekt enthousiaste medewerkers.

Onze organisatie houdt zich bezig met maatschappelijke vraagstukken zoals psychische steun voor de armen,  (ongewenste) zwangerschap en kinderwens, partnerkeuze, genetische manipulatie & medisch onderzoek, euthanasie alsmede binnen- en buitenschools onderwijs. De nieuwe medewerkers (M/V) kunnen zich inzetten voor het in woord (maar niet noodzakelijk in daad) uitdragen van onze visie op al deze vlakken. Succesvolle medewerkers (M) hebben mooie promotiekansen en de zgn ‘high potentials’ (M) maken kans op training en mogelijk een post in het buitenland (m.n. Rome, Italië).

Wat wij vragen:

– Goede inter-persoonlijke eigenschappen, en overredingskracht zijn belangrijk voor het uitdragen van onze visie op de maatschappij, zowel bij één-op-één gesprekken als bij presentaties voor een groter publiek (alleen mannen);

– Onvoorwaardelijke gehoorzaamheid aan superieuren en onvoorwaardelijke verbale steun aan onze visie;

– Uiterste discretie betreffende interne procedures en het gedrag van collega’s en superieuren;

-Ervaring op het gebied van relaties (al dan niet seksueel) of ouderschap is ongewenst;

-Wij bieden vrouwen bijna dezelfde kansen als mannen.

Wat wij bieden:

–          Slank afkledende bedrijfskleding;

–          Kost, inwoning en training, vaak in monumentale panden;

–          Beginnende mannelijke medewerkers krijgen direct na afronding van de training een eigen, vaak centraal gelegen ruimte om ons woord uit te dragen;

–           Gesjoemel met geld en minderjarigen wordt gemakkelijk vergeven en met de mantel der liefde bedekt, mits de medewerker onze visie luid en duidelijk uitdraagt;

–          Perspectief op een mooie carrière, mogelijk zelfs internationaal, voor mannelijke medewerkers.

Geïnteresseerden kunnen zich melden bij de dichtstbijzijnde Roomskatholieke kerk en de eerste tien mannen die de training succesvol afronden, mogen naar Rome om daar te worden beëdigd door de leider van onze organisatie, Zijne Schijnheilige Eminentie Benedictus XVI !

About Meneer Opinie

Altijd een mening, maar niet altijd gehinderd door kennis van zaken
This entry was posted in Godsdienst en ander bijgeloof and tagged . Bookmark the permalink.

3 Responses to Dag der roeping: Paus roept mensen op priester te worden

  1. Priester leek me altijd wel een rielekst baantje. Je hebt kost en inwoning, vaak in best rustieke woningen, en je hoeft enkel maar elke zondag een sprookje op te hangen en naar de dorpsroddels te luisteren. Niemand mag je tegenspreken en je hebt vrije toegang tot de miswijn. Alleen dat celibaat leek me helemaal niks, nee, vuurtorenwachter was beter.

  2. keuleniscool says:

    wil de laatste de deur sluiten ….a.u.b.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s