Boerkas, opinies en de VK opiniepagina

Ene meneer Avraham stelt vandaag dat de boerka verboden moet worden omdat de draagster zich willens en wetens buiten de samenleving plaatst. En dat mag dus verboden worden. Een bewering waarmee meneer Avrahams de indruk wekt geen last te hebben van enig historisch of cultureel besef.

Er zijn namelijk heel wat kledingstukken die precies hetzelfde betekenen. Soms is dat precies het doel van dat kledingstuk, soms is het een ‘bijwerking’. Het habijt, bijvoorbeeld is een kledingstuk dat aangeeft dat de draagster een bruid van god is en weinig trek heeft in de samenleving. Komt bij dat de draagsters zich gewoonlijk terugtrekken in kloosters, dus we kunnen gerust stellen dat nonnen zich met opzet buiten de samenleving plaatsen. Toch wil niemand het habijt en het klooster om die reden bij wet verbieden.

Een jaar of vijftig geleden vormden lang haar, kleurige shirts en jurken en jeans het ‘uniform’ van de hippies. En aldus geklede jongelui gingen ook vaak gezellig in een zo mogelijk zelfvoorzienende ‘commune’ wonen. Hippies zetten zich dus af tegen en plaatsten zichzelf buiten de maatschappij. Turn on, tune in and drop out, was het motto van het Amerikaanse hippiedom. Oproepen om lang haar en dergelijke te verbieden, werden in die tijd terecht met hoon overladen. Maar ja, toen hadden we dan ook intelligentere politici en columnisten.

Want als het VK-opinie-podium een maat is, dan moet mij van het hart dat het met de kwaliteit van de Nederlandse columnisten al net zo beroerd gesteld is als met de kwaliteit van de Nederlandse politici. Avraham is bepaald niet de enige wiens betoog zo gemakkelijk onderuit te halen is.

Enige tijd geleden mocht iemand beweren dat de Rooms Katholieke kerk te veel in het beklaagdenbankje stond omdat slechts 1 a 2 procent van de priesters in de fout was gegaan en toch ook veel goed onderwijs hadden gegeven. Daarmee even voorbijgaand aan het feit dat die priesters de hand boven het hoofd werd gehouden door bischoppen en kardinalen, waardoor dus de hele kerk wel bij het schandaal betrokken was. En wat dat goede onderwijs betreft, zomin als het aanleggen van snelwegen een organisatie vrijspreekt van het uitroeien van joden, zomin spreekt het geven van goed onderwijs een organisatie vrij van het verkrachten van kinderen.

Dan was er nog een aardige student die eerst ging beweren dat de media links waren en vervolgens ging pleiten voor een meer evenwichtige aanpak. Tja, studenten zijn natuurlijk nooit vroeg op, dus die goeie jongen had waarschijnlijk nog nooit de krant van wakker Nederland gelezen. En tegen de tijd dat het NRC-handelsblad verschijnt, wordt zijn oordeel vermoedelijk alweer enigszins beneveld door de eerste biertjes. Daarnaast lijkt het me duidleijk waarom kranten ook ‘de goede kant’ bekritiseren: de wereld is nu eenmaal niet zwart-wit, maar tamelijk egaal grijs met hier en daar een lichtere of donkere nuance.

En dan heb ik het nog maar niet over die malle column over ridderlijkheid en opofferingsgezindheid en andere’ in de verdrukking gekomen mannelijke waarden’ naar aanleiding van dat gezonken cruiseschip. Of dat stuk over generatie IK, waarin de schrijver zich zorgen maakt over ‘borderlinisering en theatralisering van de samenleving’. Geen idee wat dat nu weer moet zijn, maar ik merk zo onderhand wel dat elke generatie de volgende generatie ijdel en egoistisch vindt, dus ik maak me er maar geen zorgen over: niets nieuws onder de zon.

Het lijkt mij de hoogste tijd dat ze bij de Vokskrantredactie iemand aanstellen die de aangeboden opiniestukken kritisch tegen het licht houdt en beoordeelt op zowel relevantie als op de kwaliteit van het betoog.

About Meneer Opinie

Altijd een mening, maar niet altijd gehinderd door kennis van zaken
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

3 Responses to Boerkas, opinies en de VK opiniepagina

  1. Marjelle says:

    Heb jij geen tijd over? 😉

  2. keuleniscool says:

    Ik vind dat alle moslims mogen blijven , mits ze zich aanpassen en niet misdragen ,
    anders oprotten .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s