Emancipatie en de PVV

Wilders stelt kamervragen over de hoofddoekjes van Beatrix en Maxima, want die hoofddoekjes, die zijn een symbool van vrouwenonderdrukking. Dat komt een beetje hypocriet op mij over en wel hierom. De Verenigde Arabische Emiraten zijn al heel erg lang een ondemocratische staat en vrouwen worden daar al eeuwenlang gediscrimineerd. Dus als je zo tegen de onderdrukking van vrouwen bent, dan moet je kamervragen stellen over het hele staatsbezoek. Niet alleen dat, als gedoger van de regering heb je ook de macht om zo’n staatsbezoek gewoon af te laten zeggen. Achteraf gaan mekkeren over een paar hoofddoekjes is goedkoop gehengel naar publiciteit.

Verder heeft Wilders nooit de banden van Nederland met Israel ter discussie gesteld. En dat terwijl nu iedereen kan weten dat het daar ook niet zo goed gaat met de vrouwenemancipatie. Wilders, als groot vriend van Israel, heeft natuurlijk altijd al geweten dat daar wordt getolereerd dat op bepaalde buslijnen de vrouwen achterin moeten zitten en dat in bepaalde wijken de vrouwen op het ene en de mannen op het andere trottoir moeten lopen. En ook daar worden vrouwen onderdrukt met strenge kledingvoorschriften. Maar, en dat is heel gek, Wilders noemt de ultra-orthodoxe joden nooit als hij het over achterlijke gelovigen heeft.

Ook in Nederland is nog veel zegenrijk werk te verrichten op het gebied van de emancipatie. Zo gaan vrijwel alle makelaars, hypotheekverstrekkers en gemeenten er nog steeds automatisch van uit dat de man het hoofd van het gezin is en dus de koop sluit, de hypotheek afsluit en aanspreekpunt is voor de gemeentelijke diensten. De emancipatie van vrouwen gedurende de afgelopen 60 jaar is volledig aan die sectoren is voorbij gegaan. Maar het enige waar Wilders zich druk over maakt, is het hoofddoekje van moslimas.

Maar ja, wat verwacht ik nou toch eigenlijk van de man die denkt dat het terugdringen van de islam de oplossing is voor alle problemen. De man die de meest onvrije en ondemocratische partij van Nederland leidt als een dictator. Vergeleken met Wilders en de PVV zijn  Bashar al-Assad en zijn Baath-partij een toonbeeld van democratie en inspraak. Het is een gotspe dat Wilders zijn partij de Partij voor Vrijheid noemt en het is een net zo grote gotspe dat de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie en het Christen Democratisch Appel een regering vormen die alleen kan functioneren met gedoogsteun van deze onvrije en ondemocratische partij.

About Meneer Opinie

Altijd een mening, maar niet altijd gehinderd door kennis van zaken
This entry was posted in Politiek en politici and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

8 Responses to Emancipatie en de PVV

 1. Ik begrijp dat Netanyahu volgende week in Nederland is. Ik reken er dus op dat Geert hem flink de oren wast over die kledingvoorschriften die die achterlijke orthodoxe joden aan hun vrouwen opdringen.

 2. Kafir Harby says:

  Wilders is een man van woorden en ideeën en idealen. Je hoeft het niet met hem eens te zijn, Wilders zal je er niet voor vermoorden. Maar de anti-democratie die u hem toedicht, situeert zich evenwel ter linkerzijde. Wie vermoordde Pim Fortuyn? Een groen-linkse rukker. Wie vermoordde Theo van Gogh? Een vrome moslim, op handen gedragen door links. Mensen de mond snoeren en naar geweld grijpen, het zit in de linkse hoek en in de hoek van de islam. Remember that. Dus vooraleer u opnieuw “the moral highground” claimt, even in de spiegel kijken.

  • Kafir, hoeveel leden heeft de PVV? Precies 1, Geert Wilders. Hij is de enige die het programma van de PVV bepaalt. En de twwede kamerleden van de PVV moeten allemaal hun mond houden en stemmen zoals Geert bepaald. Alleen Geert mag wat zeggen. Dat kan je toch niet democratisch noemen.

   Een man van woorden, ideeen en idealen is hij zeker, maar dat waren Hitler, Stalin, Mao en Pol Pot ook. Zijn idealen en ideeen zijn niet de mijne en zijn woorden ook niet, want hij speelt veel te vaak op de man/vrouw en niet op de bal. Verder laat je, terecht, het woord ‘daden’ weg uit dat rijtje. Terecht, want Geert roept veel, maar doet bar weinig, zoals ook hierboven werd getoond. Maar ik ben wel blij dat Geert geen man van daden is, want dat is het enige verschil tussen hem en Mussert.

   Wat betreft de moordenaars van Fortuijn en Van Gogh, ik ben tegen elke extremist, of die nou van links of rechts komt. Dat jij vindt dat ik of ‘links’ medeverantwoordelijk is voor de dood van die twee, dat je een hele groep verantwoordelijk houdt en zonder hoor of wederhoor veroordeelt voor de daden van een individu en dat jij zonder enige kennis van zaken mensen lidmaatschap van die ‘schuldige’ groep toedicht, is wat mij zo tegenstaat in jou, de PVV en wat daar verder nog omheen hangt. Ik stel jou toch ook niet verantwoordelijk voor de daden van Breivik (rechts-conservatief, tegen islam en multiculturele samenlevingen, doodde 77 mensen en verwondde er 242)?

   • Kafir Harby says:

    Wilders is enige stem in het PVV-verhaal, daar heb je gelijk. Maar u weet waarom hij zo functioneert. Er is enerzijds het Fortuyn-verhaal, waar hij zijn lessen uit heeft getrokken. Anderzijds vreest hij infiltraties, om de partij van binnenuit aan te vreten. Dus ongelijk kan je hem niet geven. Een partij hoeft trouwens wat interne structuur betreft niet per se “democratisch” te zijn, hier telt hetgeen je als partij bereikt.
    Anderzijds, als je de islam weglaat uit Wilders’ gedachtegoed, kom je uit op een heel sociaal en evenwichtig programma. Maar links focust graag op de islam, zodat Wilders in de hoek van extreem-rechts kan worden gezet, waar hij als democraat in hart en nieren echt niet thuishoort.
    Wat je slotzin betreft: je leest wat er niet staat. Ik veralgemeen niet, maar ik wijs er gewoon op de Linkse Kerk beter eens in eigen boezem kijkt vooraleer continu in te hakken op Wilders.
    FYI: naarmate de tijd verstrijkt, zal ook de Linkse Kerk de standpunten van Wilders met betrekking tot de ongewenste massamigraties van islamieten moeten overnemen. Je kan niet eeuwig blijven ontkennen dat water nat is.

 3. Kafir, in je antwoord geef je toe dat de PVV niet democratisch is en stel je dat een partij niet democratisch hoeft te zijn en dat dat dus niet erg is. Maar in je eerste reactie stel je dat je dat ondemocratische toch vooral ter linkerzijde ziet en dat dat wel erg is. Vind je een gebrek aan democratie nou niet erg, wel erg, of alleen maar erg als het optreed ‘ter linkerzijde’?

  En wat jij ‘infiltraties die de partij van binnenuit aanvreten’ noemt, kun je natuurlijk ook gewoon, net als in andere partijen, zien voor wat het is: een openbaar debat over waar de partij, in dit geval de PVV, wel en niet voor staat. Twee weten tenslotte meer dan een. Als Geert’s ideeen werkelijk zo goed zijn, dan hoeft hij toch helemaal niet bang te zijn voor die discussie? Dat Geert die discussie bij voorbaat onmogelijk maakt geeft te denken, vooral om dat hij zijn partij de Partij voor Vrijheid noemt. Welke vrijheid? Niet die van meningsuiting in zijn eigen partij.

  Natuurlijk, het kan zijn dat Geert meent dat hij weet wat goed is voor iedereen en geen tijd wil verspillen aan discussies met anderen. Dat is een gevaarlijke illusie waar veel leiders last van hebben. De geschiedenis heeft al tientallen malen uitgewezen dat een ‘verlicht despoot’ geen lang leven beschoren is. Napoleon, Haile Selassie, Benedictus nr 16, Baghwan, de leiders van de Scientology kerk laten het elke keer weer zien: ook bij een ‘verlicht despoot’ gaat al snel het licht uit en worden andersdenkenden (mond)dood gemaakt. Dat Geert daar direct mee begint laat al zien dat hij geen uitzondering is.

  En wat dat evenwichtige sociale programma van de PVV betreft. Jawel, maar dat verkwanselt hij elke keer weer in ruil voor kleine consessies aan zijn anti-moslim politiek. De JSF zou er als het aan de PVV ligt niet komen. Hij heeft al drie keer de mogelijkheid gehad om de deelname af te schieten, maar heeft dat niet gedaan. En dat is maar een van de vele voorbeelden.

  En je veralgemeniseert wel. Je stelt impliciet dat links niet democratisch is omdat de man die Fortuijn vermoordde een ‘linkse groene rukker’ is. Als dat terecht is, dan kan ik met evenveel recht stellen dat ‘de rechtse kerk’ geweld en intimidatie hanteert om haar zin door te drijven omdat Breivik 77 mensen vermoordde en er 242 verwondde.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s